GDPR

INFORMACE K GDPR – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A COOKIE SOUBORY

https://www.romcaaa.cz/  – Romana Rolínková– fyzická osoba – podnikatel

Vlastník Romana Rolínková IČO: 68671601. Zapsána v živ. rejstříku na Městském úřadě v Hodoníně, Národní třída 373/25, 69501 a je její zřizovatelka. Webová stránka www.romcaaa.cz má informativní obsah e-shopového charakteru nabízející oděvní odvětví a služby s tím spojené dle oprávnění č.1 volné živnosti – výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a dle následujících bodů všech služeb spadající k oboru volné živnosti.

Romana Rolínková zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Romana Rolínková je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem přijímání kontaktních informací k nabízeným službám a zprostředkování obchodu a  pro zpětnou komunikační vazbu a jsou to: jméno a příjmení, telefon, email, adresa bydliště a bankovní spojení.

Kontakt na správce:

Romana Roínková, email: romcaaa@centrum.cz, telefon: +420 604 230 840

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se vztahují k prodeji, vystavení faktury – komunikaci mezi stranami.

Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění případné smlouvy mezi Romanou Rolínkovou a Vámi.

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u správce pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je Romana Rolínková, která provozuje webové stránky www.romcaaa.cz . Správce Vaše údaje spravuje a určuje, jak dlouho budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem. Vybírá také další zpracovatele, které ke zpracování využívá.

Jak mě můžete kontaktovat?

Pokud budete mít jakékoliv otázky či připomínky, kontaktujte mě na e-mailové adrese: info@romcaaa.cz

Jaké údaje zpracovávám a proč?

Vaše osobní údaje zpracovávám především proto, abych Vám mohla poskytovat co nejkvalitnější obsah. Jednotlivé důvody zpracování: E-mailové adresy, unikátní návštěva webu (jste-li  návštěvníkem).

Předávání osobních údajů třetím osobám.

Vaše údaje zpracovává správce Benny Krobot. Aby mohl měřit, jak se Vám na mém webu líbí, kde trávíte nejvíce času a kam klikáte, používám další poskytovatele služeb pro určité zpracovatelské operace. Jsou to: Poskytovatelé hostingu a serverových služeb​ www.shoptet.cz - Shoptet s.r.o. , Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6, Česká republika, IČ: 28935675, DIČ: CZ28935675 Spisová značka: C 154209, rejstříkový soud v Praze
– správa domén WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou, Česká republika, IČ: 28115708      – měření statistik – Analytické nástroje – Google Analytics – statistiky návštěvnosti webuGoogle Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Předávání Vašich dat mimo Evropskou Unii.

Vaše data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů.

Vaše data jsou u mě v bezpečí. Přijal jsem technická opatření, která zajišťují zabezpečení osobních údajů šifrováním přenosu dat pomocí HTTPS protokolu (zámeček, co je vedle mé URL adresy) a zabezpečil Vaše osobní údaje v souladu s čl. 32 GDPR.​

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů​.

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: ​email@vitruvian.name. Máte právo na informace, které si právě teď čtete. Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám do 30 dnů doložím, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.​ Pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.​ Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.​ Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.​ Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na Vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. ​V takovém případě vymažu veškeré Vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní.​ O dokončení výmazu Vás budeme informovat na e-mail.​

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.

Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc rád, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohl něco udělat a případné pochybení napravit.​

Mlčenlivost.

Jsem povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů semnou. Bez Vašeho souhlasu také Vaše údaje žádné jiné třetí straně nevydám. Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 25.5. 2018

Cookies

Co jsou soubory cookies? Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Proč používám cookies?

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Cookies používám pro nastavení obsahu webových stránek vzhledem k preferencím uživatele a optimalizaci využití webových stránek. Rovněž jsou používány k vytvoření anonymních, souhrnných statistických údajů, které pomohou analyzovat, jakým způsobem uživatel používá webové stránky. Informace tak pomohou zlepšit strukturu a obsah stránek.

Jaké cookies používám? Používám několik typů cookies, moje vlastní i externí soubory získané od partnerů, se kterými spolupracuji. Soubory využívané na mých stránkách mohou být rozděleny na následující typy: Analytické cookies – sbírají informace o tom, jak uživatel využívá webovou stránku, o typu webové stránky, ze které byl návštěvník přesměrován, o počtu návštěv uživatele a o statistikách webové stránky. Tyto soubory nezaznamenávají osobní data, ale jsou používány pro shromažďování statistik webové stránky. Trvalé cookies – zůstávají ve Vašem zařízení, dokud je nesmažete.

Jak mohu odstranit, nebo zablokovat cookies?

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie. Omezení používání cookies může mít vliv na některé funkce, které jsou důležité pro optimální fungování webových stránek. V případě, že je některá z funkcí webových stránek nefuknční, je vhodné zkontrolovat nastavení cookies ve webovém prohlížeči a přijetí cookies zařízení umožnit. Pod textem je uvedeno několik odkazů, které Vám mohou pomoci při konfiguraci „cookies“ v nejčastěji používaných prohlížečích: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari. Informace shromážděné pomocí cookies mě neumožňují identifikovat Vaše jméno, kontaktní údaje nebo jiné osobní identifikační údaje, pokud se mI je nerozhodnete sami poskytnout.

Koho využívám pro zpracování cookies?

Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.